aandacht voor mensen

mensen

transavia.com heeft natuurlijk ook oog voor de sociale kant van MVO. Hiertoe bieden we medewerkers – naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden – volop mogelijkheden om zich via trainingen en opleidingen te ontplooien.

Verder gelden voor alle medewerkers van transavia.com gedragscodes met richtlijnen over onder meer integriteit, transparantie van handelen en het kunnen afleggen van verantwoording, respect voor elkaar en het goed omgaan met klanten en andere relaties.