klimaatneutraal vliegen

co2 compensatie

Passagiers krijgen bij transavia.com de mogelijkheid om bij hun geboekte vlucht CO2 compensatie te doen. Hiervoor betaalt de passagier, afhankelijk van de lengte van de vlucht. Het gehele bedrag gaat naar de Climate Neutral Group. Deze organisatie compenseert de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door te investeren in duurzame energieprojecten en bosprojecten.

CO2-compensatie, ofwel vermindering, wordt gerealiseerd door projecten die CO2 opnemen uit de atmosfeer, zoals bosprojecten en door projecten die zorgen voor een reductie in de uitstoot van broeikasgassen, zoals duurzame energieprojecten.

projecten Climate Neutral Group
Een van de projecten waarin de Climate Neutral Group investeert, met het compensatiebedrag dat de klanten van transavia.com betalen, is het project biologische compost in Egypte.

Het landbouwbedrijf Libra maakt onderdeel uit van de Sekem Group, zij richt zich op het ontwikkelen van individu, samenleving en milieu. Libra heeft een methode ontwikkeld om compost te maken van landbouw- en ander afval uit biomassa. Deze compost wordt weer gebruikt door lokale boeren om de grond vruchtbaarder te maken en de bodemgesteldheid te verbeteren.

De opbrengst bedraagt momenteel 100.000 ton compost per jaar. Door een speciale behandeling van de biomassa wordt de uitstoot van methaan voorkomen.

Voorheen werd het bioafval gewoon in de woestijn gedumpt om daar te verrotten. Dit scheelt 60.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Ook is hierdoor minder kunstmest nodig, verbetert het de waterhuishouding en verlaagt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast worden de opbrengsten van de compost voor een deel geïnvesteerd in kinderopvang, scholen, gezondheidszorg en het trainen van gehandicapten.