directie en Raad van Commissarissen

 

directie

Mattijs ten Brink, algemeen directeur
Roy Scheerder, commercieel directeur
Dirk Neelis, financieel directeur

Raad van Commissarissen
Hans Bakker, voorzitter;
Dave del Canho, plaatsvervangend voorzitter;
Erik Swelheim;
Ype de Haan;
Bram Gräber.