directie en Raad van Commissarissen

 

directie

Mattijs ten Brink, algemeen directeur
Roy Scheerder, commercieel directeur
David van Mechelen, financieel directeur

Raad van Commissarissen
Hans Bakker, voorzitter;
Dave del Canho, plaatsvervangend voorzitter; 
Pieter Elbers;
Ype de Haan.