zorg en vergoeding bij vertraging


goede zorg voor passagiers
transavia.com staat al vele jaren voor een goede zorg voor de passagiers bij vertraging. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat het low cost business model, waarvan passagiers profiteren met lage prijzen, gebaseerd is op een strakke planning met korte omkeertijden. Daardoor is het onvermijdelijk dat een (vaak buiten de eigen schuld) ontstane vertraging gedurende de dag blijft doorwerken. Voor transavia.com en de passagiers is daarom een heldere en redelijke regelgeving van extra groot belang.

interpretatieverschillen vergoedingsregeling
De vergoedingsregeling bij vertragingen is vastgelegd in de Europese Denied Boarding Compensation (DBC). In de uitvoering van de DBC zijn in het afgelopen jaar onduidelijkheden ontstaan als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof. Deze hebben vooral betrekking op de schuldvraag en kunnen bij een ongunstige interpretatie van de uitspraak van het Hof tot aanzienlijke kostenverzwaring leiden voor luchtvaartmaatschappijen. Eén en ander heeft er al toe geleid dat nationale rechters in dit ‘grijze gebied’ in verschillende landen tot verschillende interpretaties komen.

transavia.com pleit voor zodanige verduidelijking van de regelgeving dat verschillen in interpretaties worden weggenomen, met inachtneming van het uitgangspunt dat een eventuele vergoeding in een redelijke relatie staat tot de prijs van de dienstverlening.

zorg en vergoeding bij vertraging
transavia.com wil heldere en redelijke regelgeving voor zowel het bedrijf als de passagier.