maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als transavia.com zien we onze verantwoordelijkheid en we staan open voor hetgeen maatschappelijk van ons verlangd wordt.  transavia.com biedt haar medewerkers daarom naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volop mogelijkheden om zich via trainingen en opleidingen te ontplooien. Voor alle medewerkers van transavia.com gelden gedragscodes met richtlijnen over onder meer integriteit, transparantie van handelen en het kunnen afleggen van verantwoording, respect voor elkaar en het goed omgaan met klanten en andere relaties.

meer informatie over ons MVO beleid