medezeggenschap is binnen transavia.com vanzelfsprekend geworden

missie
De Ondernemingsraad van transavia.com streeft ernaar om als werknemersorgaan invloed uit te oefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen transavia.com. Het doel daarvan is om de winstdoelstelling en de continuïteit van de onderneming te realiseren vanuit een gezonde en sociale organisatie waarin elke medewerker zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt.

constructief kritisch
De OR stelt zich constructief kritisch en ‘open minded’ op. Het belang van medewerkers weegt zwaar, maar kan ondergeschikt zijn aan de continuïteit van de onderneming, ‘waar niemand belangrijker is dan het team’. Voor de OR is de relatie met de bestuurder belangrijk. Die is in formele zin de enige waar de OR mee spreekt. Wederzijds vertrouwen en een zoveel mogelijk gemeenschappelijke doelstelling zijn daarbij essentieel. De discussies gaan vooral over de manier waarop die doelstelling gerealiseerd moet worden.

representatieve vertegenwoordiging
De OR bestaat uit 3 leden van het cabinepersoneel, 3 van het cockpitpersoneel en 7 van het grondpersoneel. Er zijn om de 3 jaar verkiezingen. De zittingsperiode voor en OR-lid is dus 3 jaar. Het aantal zittingsperiodes is ongelimiteerd. Elke drie jaar kiest de nieuw aangetreden OR uit haar midden een dagelijks bestuur.