veiligheid

Bij transavia.com staat veiligheid van passagiers, medewerkers en omgeving voorop. Naast de verplichte Europese veiligheidserkenningen voldoet transavia.com ook aan de eisen van de IATA Operational Safety Audit (IOSA) standaard. Veiligheidsmanagement is integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat het realiseren van een veilige bedrijfsvoering een zaak is van alle medewerkers, op alle niveaus in de organisatie. Het management faciliteert de veilige bedrijfsvoering door te zorgen voor goede, werkbare procedures en instructies; door medewerkers adequaat op te leiden voor hun taken en verantwoordelijkheden; en door proactief te zoeken naar operationele risico’s en maatregelen te nemen om deze te beheersen. Van medewerkers verlangt transavia.com een actieve rol door het signaleren en rapporteren van voorvallen en potentieel onveilige situaties. Op deze manier wordt voortdurend gewerkt aan continue verbetering van de operationele veiligheid.