vermiste bagage


Ondanks een zorgvuldige afhandeling van uw bagage, kan het helaas voorkomen dat uw bagage niet meteen op de plaats van bestemming aankomt. Wij doen er dan uiteraard alles aan om uw bagage alsnog bij u te bezorgen.

vermiste bagage aan boord of op de luchthaven
Voor vluchten naar Schiphol: Op Schiphol brengen onze medewerkers alle gevonden voorwerpen naar de afdeling Lost & Found. Informatie over uw verloren voorwerpen kunt u opvragen bij het Schiphol Customer Contact Centre: vanuit Nederland via 0900 0141 (40 cent per minuut) of via een infozuil in de terminals op Schiphol. Vanuit het buitenland kunt u bellen met +31 20 7940800 (normaal tarief). U kunt ook op www.schiphol.nl op de pagina Gevonden voorwerpen (via de trefwoorden: lost, found, verloren, gevonden) een webformulier invullen met de details van uw vermiste voorwerp.

Voor vluchten naar andere luchthavens: Op andere luchthavens brengen onze medewerkers alle verloren en gevonden voorwerpen naar de eigen afdeling Lost & Found of die van de betreffende luchthaven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de luchthaven.

vermiste ingecheckte bagage
Bij vermissing van bagage dient u zich direct na aankomst op de luchthaven (voordat u het douanegebied verlaat) te melden bij de vertegenwoordiging ter plaatse. U krijgt dan een Property Irregularity Report (P.I.R.). Als meerdere personen uit uw reisgezelschap bagage missen, moet dit vermeld worden op het P.I.R. rapport. Met de informatie uit het P.I.R. rapport doen wij er alles aan om uw bagage terug te vinden.

informatie over uw vermiste bagage
Met behulp van het dossiernummer van uw P.I.R. kunt u op onderstaande website de status van uw vermiste bagage volgen.
bekijk de status van uw vermiste bagage

status van uw vermiste bagage opvragen
Via het telefoonnummer dat u bij uw aangifte heeft gekregen, kunt u de eerste 5 dagen naar de status van uw bagage informeren bij onze vertegenwoordiging op de luchthaven van aankomst. Mocht de bagage na 5 dagen nog niet zijn gevonden, dan verzoeken wij u het B.I.F. formulier op te sturen naar transavia.com. Na 21 dagen kunt u een claim indienen.

mist er iets in uw bagage?
Als u na het verlaten van de luchthaven ontdekt dat u iets uit uw bagage mist, dan dient u hier aangifte van te doen bij de politie. Alleen als u aangifte heeft gedaan, kunnen wij uw eventuele claim in behandeling nemen.

schadevergoedingen/claims
Heeft u een reis- en/of bagageverzekering afgesloten? Dan is het voor u gunstiger om uw claim in te dienen bij uw verzekering. Wij zijn namelijk slechts beperkt aansprakelijk voor verloren/vertraagde bagage. Als u geen verzekering heeft, kunt u de claim rechtstreeks bij ons indienen. Wat moet u doen? Uw claim voor vermiste bagage kunt u indienen via ons webformulier of eventueel schriftelijk via onderstaand adres.

Voor vluchten van/naar Nederland:
transavia.com,
afdeling Customer Care
Postbus 7777,
1118 ZM Luchthaven Schiphol.

Voor vluchten van/naar Parijs-Orly, Lyon, Nantes of Lille:
Bluelink international
Service Bagages transavia.com France
94204 Ivry sur Seine Cedex
France

vergoeding voor de eerste dagen van vermissing
Soms kan het voorkomen dat uw bagage een dag nadat u op uw bestemming in het buitenland bent aangekomen, nog niet gevonden is. U kunt dan een vergoeding krijgen voor de kosten die u moet maken voor vervangende artikelen. Hierbij gaat het om kosten die direct te maken hebben met de vermissing van uw bagage (zoals toiletartikelen). Wij vergoeden alleen naar redelijkheid gemaakte kosten. Alleen de telefoonkosten naar de lokale vertegenwoordiging op de luchthaven worden vergoed. U kunt tot uiterlijk 21 dagen nadat u de bagage ontvangen heeft een claim indienen.

bagage gevonden
Als wij uw bagage gevonden hebben, bezorgen wij deze zo snel mogelijk op uw (verblijf)adres. U hoeft dus niet naar de luchthaven te komen. Uitzondering hierop zijn de landen waar het vanwege de douaneformaliteiten niet mogelijk is uw bagage op uw (verblijf)adres te bezorgen. In die gevallen dient u uw bagage zelf op de luchthaven op te halen.