vertraging, annulering of instapweigering?


Als passagier kunt u te maken krijgen met vertraging, annulering of instapweigering bij uw vlucht. In onderstaande brochures vindt u meer informatie over wat uw rechten zijn als dit zich voordoet. Deze informatie is beschikbaar in pdf en wordt ook op de luchthaven verstrekt.

kies de situatie die op u van toepassing is om de pdf te openen:

Vertraging
Wij doen er alles aan om u op tijd naar uw bestemming te brengen. Helaas kan het gebeuren dat, om wat voor reden dan ook, uw vlucht vertraging oploopt. Natuurlijk doen we er altijd alles aan om een vertraging te voorkomen. Mocht uw vlucht toch vertraagd zijn, dan zullen wij onze uiterste best doen u zo goed mogelijk op te vangen.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat passagiers bij vertraging recht hebben op compensatie. Als uw vlucht vertraagd is door ‘buitengewone omstandigheden’, zoals een staking, weersomstandigheden, onverwachte vliegveiligheidsproblemen of andere omstandigheden waarop wij geen daadwerkelijke invloed kunnen uitoefenen, heeft u echter geen recht op compensatie. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor compensatie, dan kunt u een verzoek indienen via ons webformulier.

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) vindt u meer informatie over situaties die worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. De ILenT is voor Nederland het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de regelgeving in de luchtvaart.