Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven.

Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze Transavia producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, reisvoorkeuren, persoonlijke interesses en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft Transavia bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag aangemeld hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Voor welke doeleinden verwerkt Transavia uw gegevens?

Transavia streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten en de bezoekers van de website. Hiervoor doet Transavia onderzoek naar uw wensen.
In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes, wedstrijden of prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses, worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws. Daarnaast helpt de verwerking van uw gegevens ons bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde Transavia vragen de door u verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dit kunt u doen via het klachtenformulier.

E-mailmagazine

U kunt zich abonneren op het Transavia e-mailmagazine. Indien u zich hierop abonneert, geeft u Transavia toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van het e-mailmagazine en andere informatie zoals aanbiedingen, wedstrijden/prijsvragen en enquetes.

Als u zich wilt aanmelden of afmelden voor het e-mailmagazine, dan kan dit op de volgende wijze:

aanmelden: homepage Transavia – Mijn Transavia – aanmelden
afmelden: homepage Transavia – Mijn Transavia – inloggen – mijn gegevens – uw e-mail magazine voorkeuren doorgeven/wijzigen, of via de link Afmelden onderaan in het Transavia e-mailmagazine.

IP adressen/cookies

De webserver van Transavia verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. 

Transavia maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Transavia website wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd. Transavia maakt gebruik van zowel tijdelijke als speciale cookies.

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies wordt u iedere keer dat u op de website komt, herkend. Met behulp hiervan kan de website speciaal op u worden ingesteld. Het is dus een hulpmiddel om voor u het gebruik van de website nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes, de meestgevraagde pagina's), fraude tegen te gaan en om algemene demografische informatie te verzamelen. Het doel hiervan is de inrichting van de website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Transavia haar digitale dienstverlening nog verder optimaliseren. 

Links

Deze Transavia website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Transavia draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen.

Voor alle duidelijkheid, u dient zich ervan bewust te zijn dat Transavia niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

Advertising

Wij gebruiken een externe advertentietechnologie van een gerenommeerde partij (YD) om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van twee soorten webbeacons en cookies die door YD zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. De eerste is erop gericht om te bepalen van welke externe website u op onze website bent gekomen en of dit leidt tot conversie. Op basis van de gegevens kan de effectiviteit van onze internetadvertenties op websites van derden bepaald worden. De tweede is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor de desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van YD komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van YD. U bent in beide gevallen waarin de informatie die namens ons in het kader van de advertentiecampagne op het YD netwerk wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden, niet persoonlijk identificeerbaar. Voor meer informatie over YD of over uw keuzemogelijkheden om deze informatie niet te gebruiken om op u gerichte advertenties te tonen, kijkt u op de website van YD.

Bescherming van gegevens

Transavia doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Actueel beleid ten aanzien van persoonlijke gegevens

In toenemende mate is Transavia verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van haar passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf mee te delen. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid. Wij benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel.

No Fly List

Ter bewaking van de goede orde en veiligheid van en tijdens vluchten en de afhandeling daarvan hanteert Transavia een no fly list. Op deze lijst zijn de namen opgenomen van passagiers die op zodanige wijze de veiligheid, goede orde en discipline aan boord en/of op de grond hebben verstoord dat zij voor een (on)bepaalde periode niet – of slechts onder door Transavia te bepalen voorwaarden - vervoerd zullen worden. De betreffende personen worden over de plaatsing op deze lijst en de termijn door Transavia persoonlijk – en zo mogelijk ook schriftelijk – geïnformeerd.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Transavia
besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacy verklaring bepaald is dan zal Transavia de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

Vragen

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het Transavia callcentre.

Transavia Airlines C.V.

Schiphol, november 2008.